Rekisteriseloste 
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 23.2.2018

1. Rekisterinpitäjä
Jokipiin Pellava Oy
Pellavatehtaantie 35
61280 Jokipii

puh. 010 839 4500
info(at)jokipiinpellava.fi
y-tunnus: 0178204-0

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Timo Laurila
Pellavatehtaantie 35
61280 Jokipii

puh. 0500 – 567 688
timo.laurila(at)jokipiinpellava.fi

3. Rekisterin nimi

Jokipiin Pellava Oy:n Pellava-klubin rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Pellava-klubin käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksiin, sekä asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen. Pellava-klubin jäsenille voidaan lähettää uutiskirjeen muodossa mm. tarjouksia, tietoa tuotteista ja kutsuja tapahtumiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

Liittymiseen vaaditaan vähintään sähköpostiosoite. Näiden lisäksi järjestelmään tallentuu tiedot rekisteröityneelle lähetetyistä sähköpostiviesteistä ja tieto siitä mitä näistä viesteistä hän on avannut. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Pellava-klubin jäsenistä ne tiedot jotka käyttäjä itse ilmoittaa klubiin liittyessään. Lisäksi järjestelmään tallentuu tämän rekisteriselosteen kohdassa 5 mainittua käyttölokia. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja palveluntarjoajat. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Pellava-klubilaisille toimitettavat uutiskirjeet sisältävät linkin, jonka kautta uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa. Tämän jälkeen rekisteröityneelle ei enää toimiteta Pellava-klubin uutiskirjeitä tai muita markkinointiviestejä.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.