Ansvar

Österbottningarna anklagas ofta för att vara snåla. Även vi medger att vi alltid har varit det. För oss är snålheten ett vardagligt och välbekant sätt att arbeta. Den präglar all vår verksamhet.

Snålheten har ofta en negativ klang men nuförtiden verkar man rentav se den som en dygd. På nutida språk kan synonymer till snål mycket väl vara ekologisk och ansvarsfull.

Österbottningarna anklagas ofta för att vara snåla. Även vi medger att vi alltid har varit det. För oss är snålheten ett vardagligt och välbekant sätt att arbeta. Den präglar all vår verksamhet.

Snålheten har ofta en negativ klang men nuförtiden verkar man rentav se den som en dygd. På nutida språk kan synonymer till snål mycket väl vara ekologisk och ansvarsfull.

Råvaror

Våra produkter produceras av lin, bomull och ull. Lin- och bomullsgarner kommer från västeuropeiska leverantörer – så här kan vi på ett tillförlitligt sätt spåra råvarans ursprung och säkerställa att odlingen och tillverkningsprocessen är ekologiska. Linet är ett mycket ekologiskt material, eftersom det behöver bara regnvatten för att växa och dess odling binder årligen 250 000 ton koldioxidutsläpp i Europa.

Transport

Vi har planerat råvaruleveranser så att vi minimerar koldioxidutsläppen från transporter. Råvarorna levereras i stora partier, ungefär 2–3 månaders behov åt gången. Vi försöker samarbeta så mycket som möjligt med leverantörer och underleverantörer i närområdet för att hålla utsläppen låga.

En säker textil

Våra garner färgas inom EU. Alla lin- och bomullsgarner som vi använder har Ökotex-certifiering, som försäkrar deras produktsäkerhet. I våra produkter tillsätts inte heller några kemikalier under tillverkningsprocessen. Under efterbehandlingen av linnetyg används endast het vattenånga för att åstadkomma slätheten i tyget

Minimering av svinn

Eftersom vi tillverkar produkter från extremt värdefullt material ser vi till att i alla tillverkningsskeden använda materialet så att det inte uppstår svinn. Produkterna planeras och tillverkas så att det vävda materialet kan utnyttjas fullt ut. Vi tillverkar produkter enligt efterfrågan, så det uppstår inget överskott eller onödiga lager i produktionen. Till våra företagskunder skräddarsyr vi unika små OmaDesign-partier utifrån deras önskemål.

Förpackningsmaterial och återvinning

Våra presentförpackningar är återanvändbara och återvinningsbara wellpappförpackningar. Vi återanvänder alla förpackningslådor där råvarorna kommer till vår fabrik. Oanvändbar papp levereras till pappinsamling. Också all klar plast kring råvarupallar samlas och levereras till insamling av klar plast.

Tack vare en effektiv användning av förpackningsmaterialet och återvinning, uppstår det mycket lite restavfall i fabriken. Mängden restavfall som produceras av hela fabriken motsvarar den mängden avfall som produceras av en familj på fyra personer (ca 800 kg/år).

El- och vattenförbrukning

Under tillverkningsprocessen överförs värmen som elmotorerna producerar till de produktionsutrymmen där det inte uppstår värme som maskinerna producerar. En av de tre produktionshallarna värms nästan helt upp med spillvärmen som tryckluftkompressorerna producerar och i andra produktionsutrymmen värmer elmotorerna utrymmena.

Linprodukter i bruk

Enligt undersökningar är produktens långa livslängd den viktigaste faktorn i produktens livscykel när det gäller ekologiskt fotavtryck. När våra produkter vårdas på rätt sätt varar de till och med i flera decennier och går ofta i arv från en generation till en annan.

Samhällsansvar

Vårt eget över hundraåriga väveri ligger i Jokipii by i Jalasjärvi. Där tillverkar vi alla våra linprodukter från färdiga garner till Jokipiin Pellavas kända och omtyckta produkter. . Jokipiin Pellava är också en viktig del av bygemenskapen och landskapet i Jokipii. Och förstås en viktig sysselsättare i Jalasjärvi. Vi har aldrig ens tänkt på att flytta produktionen någon annanstans.